Oppivelvollisuus

Tietoa vaihtoehtoisista tavoista suorittaa oppivelvollisuus

- Suomessa on oppivelvollisuus, ei koulupakkoa!

- Opetushallituksen sivu vaihtoehtoisista tavoista suorittaa oppivelvollisuus

- Wikipedian artikkeli kotikoulusta

- Edistää kotikoululaisten asemaa
- Kehittää yhteisöllisyyttä
- Tarjoaa vertaistukea
- Jakaa tietoa kotikoulusta ja kotioppimisesta

- Edistää kotiopetusta ja tukee vanhempia kotiopetuksessa
- Edistää vanhempien oikeutta valita parasta laatua olevaa opetusta lapsilleen

- Nettikoulu peruskoululaisille