Koulukiusaaminen.fi kokoaa linkkejä kiusaamisen vastaista työtä tekeviin tukikeskuksiin, järjestöihin, keskusteluryhmiin ja hyödyllistä tietoa tarjoaviin sivustoihin. Täältä löydät tietoa, apua ja ohjeita kiusatuille.

Vaikka koulukiusaamista on yritetty kitkeä jo vuosikymmeniä, on kiusaaminen yhä läsnä tuhansien lasten, nuorten ja opiskelijoiden elämässä.

Kiusaamista tapahtuu kaikilla koulutuksen asteilla päiväkodeista korkeakouluihin. Kiusaaminen ei rajoitu vain koulu- ja opiskelumaailmaan, vaan sitä tapahtuu monilla muilla elämän osa-alueilla, kuten työelämässä ja harrastuksissa.

Lisäksi lukemattomat lapset, nuoret ja aikuiset kärsivät kiusaamisen aiheuttamista seurauksista, kuten mielenterveyden ongelmista.

Yhteiskunnassamme ei tunnisteta kiusaamista tarpeeksi hyvin. Jos kiusaaminen tunnistetaan, ei tiedetä, miten kiusattujen kanssa pitäisi toimia. Kiusattujen kokemuksia ja kiusaamisen seurauksia ei ymmärretä. Avuksi tarkoitetut toimenpiteet voivat valua hukkaan, eikä kiusattu saa tarvitsemaansa apua.

Oikealla tiedolla ja toiminnalla tilanne voidaan muuttaa pysyvästi paremmaksi. Tällä sivustolla käytetään sanaa koulukiusaaminen hakukonenäkyvyyden vuoksi. Useat kiusaamisen vastaista työtä tekevät henkilöt ja tahot käyttävät sanaa kouluväkivalta, joka kuvailee paremmin ilmiön todellista luonnetta.