Ryhmät ja pienet järjestöt

Tukikeskukset

- Neuvontaa
- Vertaistukea
- Kiusattujen jälkihoitoa
- Koulutuksia ammattilaisille ja vapaaehtoisille
- Valopilkku Facebookissa

- Setlementti Tampereen tuki- ja neuvontapiste
- Tarjoaa kriisiapua ja jälkihoitoa pirkanmaalaisille kiusatuille ja kiusattujen vanhemmille

- MLL:n Uudenmaan piirin hanke kiusaamisväkivaltaa kokeneiden tukemiseksi
- Tarjoaa tukea 8 - 20 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen
- Tavoitteena on traumaperäisten oireiden lievittyminen ja toimintakyvyn vahvistuminen

- Oulun diakonissalaitoksen tukikeskus 16 - 35 -vuotiaille
- Tarjoaa keskusteluapua kiusaamista kokeneille
- Yksilötapaamisia ja vertaisryhmiä

Kampanjat ja projektit

- Järjestää kouluvierailuja
- Tapahtumassa järjestön edustaja pitää puheen oppilaille
- Tapahtumaan kuuluu myös moottoripyöräkulkue ja moottoripyöriin tutustuminen

- Pyöräilytempauksista tunnetun tiimin kampanja kiusaamista vastaan
- Koulukiusaamista vastaan Facebookissa

- Kauhava Härmät Rotaryklubin kampanja koulukiusaamista vastaan

- Moottoriurheilun harrastajien kampanja koulukiusaamista vastaan
- Ei Kiusita Facebookissa

- Järjestää tapahtumia ja kouluvierailuja

- Kouluttaa nuoria rakentamaan rauhaa

Työpaikkakiusaaminen

- Tietoa ja tukea työpaikkakiusatuille

Mielenterveys

- Järjestö edistää yksilön tarpeista lähtevää hoitoa mielen pulmatilanteisiin
- Mad in Finland Facebookissa

Oppivelvollisuus

- Opetushallituksen sivu vaihtoehtoisista tavoista suorittaa oppivelvollisuus

- Wikipedian artikkeli kotikoulusta

- Edistää kotikoululaisten asemaa
- Kehittää yhteisöllisyyttä
- Tarjoaa vertaistukea
- Jakaa tietoa kotikoulusta ja kotioppimisesta

- Edistää kotiopetusta ja tukee vanhempia kotiopetuksessa
- Edistää vanhempien oikeutta valita parasta laatua olevaa opetusta lapsilleen

- Nettikoulu peruskoululaisille

- Etäkoulu peruskoululaisille

- Nettikoulu aikuisille

Lastensuojelu ja perheiden oikeudet

- Lapsiperheiden oikeuksia puolustava ja erityisesti lastensuojelun epäkohtia esiintuova uutissivusto
- Lokakuun Liike Facebookissa

- Lastensuojeluperheiden oikeuksiin keskittyvä ryhmä

- Lastensuojeluperheiden oikeuksiin keskittyvä ryhmä
- Kadotetut lapset Facebookissa

Väkivaltatyö

- Auttaa väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä pääsemään irti väkivallasta
- Asiakkaiksi otetaan kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneitä, vakavasti väkivallalla oireilevia, vakavaa väkivaltarikosta suunnittelevia, tai rikollisista ryhmittymistä irtautuvia henkilöitä ja heidän läheisiään
- Tarjoaa apua koulusurmaa tai muuta fantasiapohjaista väkivaltarikosta suunnitteleville henkilöille
- Aggredi Facebookissa

Taiteilijat

- Kristiina Leean piirtämä sarjakuva koulukiusaamisesta